ispitirile și nevoințele cuvintelor

cine mi-s

Sînt Ilarion Lainic și, dintotdeauna, scrisul a fost o obsesie pentru mine. Uneori născător de plăceri, de cele mai multe ori o trudă.

Prin Condeierul încerc să mă povestesc lumii și să aduc în ea acele istorii care mă frămîntă, care nu-mi dau pace și care, de multe ori, nu mă lasă să dorm. Deși mîna mea le așterne, nu știu dacă sînt întru totul ale mele și dacă, nu cumva, eu nu sînt decît o banalie pîlnie prin care acestea intră în lume.

Cîteva rînduri dintr-o erată din secolul trecut ca o scuză anticipată pentru neglijențele de orice tip pe care le veți descoperi:

Cititorul binevoitor va îndrepta de la sine unele scăpări de accente sau de punctuație.

Aștept să-mi scrieți, să mă urmăriți pe facebook și twitter ori să vă abonați la fluxul articolelor prin rss.  

Despre cookie-uri puteți citi aici, iar Politica de confidențialitate o găsiți în această pagină.

La final doar atît: sînt un condeier cu ale sale bune, rele ori neînsemnate întîmplări, gînduri și fapte.