Înșir’te mărgăritari: „Cu dragostea în brațe” de Otilia Cazimir

Archibald Campbell Acacia

În toamna anului 1912, la redacția revistei Viața românească sosește o poezie intitulată Noapte, cu precizarea Răspuns unui poet. Fusese trimisă de o elevă a Liceului „Oltea Doamna” din Iași care, de teama directoarei, în loc de semnătură folosise trei steluțe. Mihail Sadoveanu și G. Ibrăileanu îi vor alege pseudonimul alipind fiecare numele unei iubiri din tinerețe: Sadoveanu fusese îndrăgostit de o domnișoară Otilia, iar Ibrăileanu de domnișoara Cazimir de la Botoșani.

continuare →

„Elogiul satului românesc”: discursul de recepție în Academia Română al lui Lucian Blaga

Ludovic Bassarab sat

În 1936 Lucian Blaga a fost primit în Academia Română și urma să rostească discursul de recepție într-o ședință solemnă. Anul următor, în luna mai, poetul scria familiei aflate la Berna.

Ziua mare e marți, dup-amiază.
Regele și-a ales, din cele trei discursuri de recepție, pe al meu, spre prezidare.
Toată lumea socotește aici acest lucru ca o deosebită cinste, ceea ce în adevăr este.1

continuare →