Cireșe, o după-amiază de vară și-o carte

copil citeste

Ciudate-s hățișurile memoriei

că uneori, după mult prea mult timp, cînd te rătăcești în labirint riști să nu mai recunoști ceasurile la care ai fost martor, să ți se-arate străine ori, și mai rău, ca amintiri pe care le-ai crezut întru totul ale tale să fie de fapt strînse din cărți sau din viețile altora. Cele pe care le-aștern acum mă amăgesc că-mi aparțin întru totul.

continuare →

Predoslovie

predoslovie

Putérnicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ți dăruiască după acéste cumplite vremi anilor noștri, cânduva și mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vréme și cu cetitul cărților a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viiața omului zăbavă decâtŭ cetitul cărților. Cu cetitul cărților cunoaștem pe ziditoriul nostru, Dumnezeu, cu cetitul laudă îi facem pentru toate ale lui cătră noi bunătăți, cu cetitul pentru greșalele noastre milostiv îl aflăm. Din Scriptură înțelégem minunate și vécinice fapte puterii lui, facem fericită viiața, agonisim nemuritoriŭ nume. […] Scriptura departe lucruri de ochii noștri ne învață, cu acéle trecute vrémi să pricépem céle viitoare. Citéște cu sănătate această a noastră cu dragoste osteneală.

continuare →