Înșir’te mărgăritari: „Astăzi ne despărțim”

Edward Poynter - Psyche

În 1955, cînd a venit la București, Ștefan Popa avea 33 de ani. Se născuse într-o zi de 26 aprilie în comuna Caporal Alexa din județul Arad și era fiu de țărani. În 1948 absolvise Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj, iar în timpul refugiului la Sibiu al Universității, audiase cursurile lui Lucian Blaga și făcuse parte din Cercul Literar de la Sibiu alături de Ion Negoițescu, Radu Stancu și I. D. Sîrbu. După absolvire timp de șapte ani se dedicase profesoratului: întîi în satul natal, apoi la Hălmagiu și, la sfîrșit, la Gurahonț.

continuare →

Înșir’te mărgăritari: „E-o anume-Nclinare a luminii”

Emily Dickinson

Poeții nu aprind decît Lămpi —
Apoi ies din odaie —1

(„Poeții nu aprind decît Lămpi”, 1864)

Sînt versurile care definesc cel mai bine trecerea prin lume a celei mai mari poete americane, Emily Dickinson, una din vocile importante ale liricii universale. Imaginea romantică a poetului văzut ca o făptură chinuită, cu un destin tulbure și tulburător, care încearcă să ne schimbe viziunea asupra lumii arătîndu-ne frumuseți ascunse și care sfîrșește întotdeauna tragic, e la ani lumină distanță de această poetă care-n timpul vieții a trecut ca o umbră prin viețile celorlalți și care și-a petrecut ultimii ani de viață într-o recluziune aproape totală.

continuare →